Solis Project

Gerovės ir socialinės įtraukties ugdymas per kultūrinės įvairovės supratimą

APIE

SOLIS projektas – tai bendro visos mokyklos požiūrio kūrimas, siekiant sukurti e-mokymosi platformą ir internetinį portalą, skirtą pagrindinėms kultūrinių skirtumų ir diskriminacijos keliamoms problemoms spręsti, vykdant interaktyvią ir bendradarbiavimo veiklą, pvz. skaitmeninį istorijų pasakojimą.

PARTNERIAI

8 organizacijos-partnerės iš viso Europos bendradarbiauja įgyvendindamos SOLIS projektą: Loughborough University (UK), E-Consultants (Norway), People Help The People (Italy), AcrossLimits (Malta), European Social Entrepreneurship Institute (Lithuania), Afyonkarahisar Provincial National Education Directorate (Turkey), Research Paths (Greece), European Learning Centre (Spain)

ŠALTINIAI

Kuriami skaitmeniai įrankiai skirti 12-16 m. moksleivių mokytojams/pedagogams: e-mokymosi platforma (moduliai skirti kultūrinių skirtumų ir diskriminacijos keliamoms problemoms), skaitmeninės istorijos (įtrauktis ir gerovė), Mokytojams skirta internetinė platforma (atvejų analizė ir mokymai)

SOLIS Projekto tikslai

SOLIS projektas orientuotas į gerovės, įtraukties ir įvairovės mokyklose sąsajų tyrimą, mokantis ir dalijantis patirtimi tarp bendraamžių, siekiant kurti įtraukųjį švietimą, kuris yra pagrindinė Europos socialinių teisių esminė vertybę.

Šiam tikslui pasiekti SOLIS kuria inovatyvias skaitmenines priemones, kurios įtrauktų ir ugdytų moksleivių supratimą apie kiekvieno iš jų kultūrinę įvairovę ir bendrą jų aplinkos suvokimą.

ŠALTINIAI

Kuriami skaitmeniai įrankiai 12-16 m. moksleivių

E-mokymosi platform

Moduliai, apimantys esminius kultūrinių skirtumų ir diskriminacijos keliamus iššūkius. KURIAMA.

Skaitmeninės istorijos ir interviu su mokytojais

ŽIŪRĖTI: Skaitmeninių istorijų pasakojimo dirbtuvės 2021 m. kovas ir Interviu su mokytojais siekiant sužinoti apie įtraukties ir kultūrinės įvairovės situaciją skirtingose šalyse 2021 m. gegužė

Mokytojams skirta internetinė platforma

Atvejų analizė, mokymai ir įrankiai, palengvinantys SOLIS mokymus. KURIAMA.

KONTAKTAI

This project has been funded with the support of the Erasmus+ programme of the European Union